ASSOCIACIÓ del PROFESSORAT de TECNOLOGIA de la COMUNITAT VALENCIANA

L'APTCV es va constituir en Alacant l'any 1995 com a resposta col·lectiva per a reflexionar i proposar alternatives de millora en la pràctica docent de l'Educació Tecnològica, tant en l'E.S.O com al Batxillerat. Aquest moviment associatiu del professorat de Tecnologia, va actualitzar i adaptar els seus estatuts en València en l'any 2007.

L'APTCV és una organització democràtica, constituida legalment, de caràcter docent i sense ànim de lucre, on l'Assemblea és l'òrgan sobirà i els seus membres formen part d'ella en igualtat de condicions. L'APTCV està representada per la Junta Directiva elegida per sufragi lliure amb un període de dos anys.

Per a que l'APTCV puga desenvolupar de manera eficaç els seus objectius, és obvi que a major implicació i participació del professorat, major serà la nostra força i la possibilitat d'introduir canvis de millora en l'àmbit de l'ensenyament tecnològic, davant les limitacions de les diferents lleis educatives.

L'APTCV es recolza en el debat de les idees, en la renovació pedagògica i en la cohesió que suposa integrar al professorat en la societat del coneixement i la innovació que representa la Tecnologia, el Talent i la Tolerància.

Reg. associacions: CV-01-042812-V. NIF: G98173123.