https://www.youtube.com/watch?v=43Eq47KC_-w Projecte de muntatge del sistema de direcció d'un vehicle amb peces de LEGO. El projecte es va desenvolupar pels alumnes de 1r ESO de l'IES 25 d'Abril -Alfafar- (València).

https://www.youtube.com/watch?v=geOrQbqlces Projecte de circuit elèctric en corrent continu. Consta d'un interruptor general amb tres circuits connectats en paral·lel, per a fer funcionar un brunzidor, una làmpada i un motor. El projecte es va realitzar amb alumnes de 1r ESO de l'IES 25 d'Abril -Alfafar- (València).